Wim Kuijpers

Lelystad

Electro-Acupunctuur  EAV

Tekstvak: <
Tekstvak: >
Tekstvak: Blader
Tekstvak: Inlichtingen
Tekstvak: praktijkadressen
Tekstvak: beginpagina
Tekstvak: Electro-
acupunctuur 
Tekstvak: Bioresonantie
Tekstvak: Orthomoleculaire
geneeskunde
Tekstvak: Voedingsadvies

De geschiedenis

 

EAV is de afkorting voor Electro Acupunctuur naar Voll. Ze is gebaseerd op de klassiekeacupunctuur, de naaldacupunctuur. Deze klassieke acupunctuur is via Frankrijk in de 18e eeuw naar Europa gekomen. De Franse arts Dr. de la Fuye maakte reeds in het begin van de jaren 50 een apparaat om de acupunctuurpunten te vinden. De huid heeft op de plaats van een acupunctuurpunt ongeveer 10 % minder weerstand.

In 1953 ontdekte de Duitse arts Dr. Schmidt dat pathologisch veranderde organen een overeenkomstige verandering in het betreffende acupunctuurpunt deed ontstaan. Hij bracht het nu zo bekende begrip "Zeigerabfall"naar voren. In dat zelfde jaar begon Dr.Reinhard Voll, in 1909 in Berlijn geboren, zijn onderzoek naar acupunctuur.

Hij ontwikkelde in samenwerking met Ing.Werner een apparaat dat in 1955 voor het eerst in openbaarheid werd gebracht. Met dit apparaat kon men meten en behandelen. Dr. Voll heeft door zijn intensieve onderzoeken een systematische diagnose- en therapiemethode gevonden, die nu zijn naam draagt. Zijn grote verdienste is het toekennen van de organen en orgaandelen aan de meridianen. Hij vond de zogenaamde controlemeetpunten en de sumatie-meetpunten en ontdekte een groot aantal nieuwe punten en zelfs meridianen, die hij vaten noemde.

 

Hoe werkt het

 

Er wordt gemeten met een meetsonde ( ook wel meetstift, meetgriffel enz genoemd )(+ pool) De patient heeft een electrode in een van zijn handen ( - pool ). Met het meetapparaat wordt een prikkel afgegeven aan het acupunctuurpunt in de vorm van een gedoseerde meetstroom ( volkomen pijnloos). Het orgaan of orgaandeel wat wordt gemeten zal op deze prikkel reageren. Zo kan men een indruk krijgen van de energetische toestand van het orgaan of orgaandeel.De meetwaarde is een weerstandsmeting van het punt en wordt weergegeven op een schaal van 0 tot 100. De normwaarde voor de punten op handen voeten wordt als normaal beschouwd op ongeveer 50.

Bij een electroacupunctuurmeting wordt van een representatief ( door de therapeut bepaald ) aantal punten de meetwaarden verzameld. In onze praktijk ongeveer 130 punten op handen en voeten, overeenkomend met de meeste punten voor een goede cheque up van het lichaam.Deze punten worden opgeslagen en gewaardeerd, waarna met behulp van een resonantietest met medicamenten, vitaminen, mineralen enz. de diagnose kan worden gesteld. Bij het juiste medicament worden de meetwaarden genormaliseerd. Op deze wijze kan niet alleen een diagnose worden gesteld maar kunnen medicamenten buiten het lichaam om worden getest.

Zoals eerder vermeld is EAV niet alleen een diagnosemethode maar ook een methode voor therapie. Met de meeste EAV-apparaten ( ik werk met Kindling 2000 en Retec 2000 ) kanmen naast meten ook verschillende soorten stroom toedienen. Hiermee kan energie worden toegevoerd of afgevoerd, toniseren en sederen.

Tekstvak: Gastenboek